top of page

 

 • Erken HY, Yasmin D, Burç H, Akmaz İ, Kıral A Serebral palsi'ye bağlı varus deformitelerinde kombine tibialis anterior tendonu split transferi ve tibialis posterior tendonu'nun intramusküler uzatılması sonuçları S.D.Ü Tıp Fak Derg 01/2014; 21(1):1-6

 • Yasmin D, Erken HY, Burç H, Keklikçi K, Aydoğan M Asemptomatik Genç Populasyonda Radyografik Lomber Vertebra Anomalisi Sıklığı: Çok Merkezli Prevalans Çalışması The Journal of Turkish Spinal Surgery 04/2014; 25(2):81-86

 • Erken HY, Yasmin D, Burç H A Rare Acessory Bone Os Trigonum Fracture: A Case Report  Journal of Clinical and Analytical Medicine 01/2014; DOI: 10.4328/JCAM:2325

 • Erken HY, YasminD, Burç H, Akmaz İ, Kıral A Kortikosteroid enjeksiyonuna dirençli olgularında trombositten zengin plazma (TZP) uygulamalarının sonuçları S.D.Ü.Tıp Fak. Derg.2013:20(4)/128-132

 • Bulut G,  Gulabi D,  Yilmaz C, Yasmin D, Sen C  A neglected anterior shoulder dislocation with an ipsilateral humeral malunion in a child :A case report.Current Orthopaedic Practice 2012;Vol 23,Issue 3,250-254

 • Bulut G, Yasmin D, Heybeli N, Erken H.Y, Yıldız M A Complex variant of lisfranc joint complex injury    J Am  Podiatr Med Assoc 99(4 ):359-363,2009

 

 • Bulut G, Yasmin D, Ak D, Yıldız M  Value of procalcitonin in differentiating inflammatory reaction caused by fracture surgery from postoperative infective complications JBJS – British Volume, 2009 ;Vol 91-B, Issue SUPP_II, 312.

 

 • Bulut G, Yasmin D, Ak D, Yıldız M  Value of procalcitonin in differentiating post –surgical systemic and infectious complications from inflammatory reaction caused by surgical trauma in fracture surgery: preliminary report

          Eur J Orthop Surg Traumatol (2010) 20:1-10

 

 • Ofluoglu O, Yasmin D, Danthoneni R, Yıldız M  Superior dislocation of the patella with early onset patellofemoral arthritis ; A case report and literature review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006 Apr;14(4):350-5 8 ( 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde Yurt dışı yayın destek ödülüne layık görülmüştür)

 

 • Yasmin D, Bulut G, Yıldız M Can procalcitonin be used for the diagnosis and follow-up of postoperative complications after fracture surgery ? Acta Orthop Traumatol Turc. 2006;40(1):15-21

 

 • Bulut G, Yasmin D, Ofluoğlu O, Aksu S, Yıldız M Çocukta posterolateral dirsek luksasyonu ve ihmal edilmiş medial epikondil intra-artiküler entrapasyonu: Olgu sunumu   Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi  2004:15(1), 50-52

 

 • Bulut G, Yasmin D, Aksu S  Eritrosit Sedimantasyon hızı ve C-Reaktif protein’nin ortopedik cerrahideki postoperatif infektif komplikasyonların takibindeki yeri Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi  2003:14(3),225-228

 

 • Bulut G, Ofluoğlu O, Mık G, Yasmin D, Yıldız M  Talus Kırıklarının Cerrahi Tedavisi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003:14(2),71-73 

 

 • Bulut G, YasminD, Coskun C, Yıldız M Skafoid kemikte osteoid osteoma;Nadir  rastlanan bir olgu.  20 Milli Türk Ortopedi ve  Travmatoloji Kongresi 2007 Ankara

 

 • Yasmin D, Bulut G, Demirtuğ S, Ermerak B, Börü Ü.T  Asemptomatik Genç Türk erkeklerinde radyolojik lomber vertebra anomalisi sıklığı; Prevalans çalışması  20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ankara 2007

 

 • Ofluoglu O, Yasmin D, Yıldız M  Humerus ‘un tamamını tutan dev boyutlu osteosarkom : Olgu sunumu Yildiz M, The new infection markır procalcitonin can be determinate the infection after orthopaedic fracture   5.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi Samsun 2004

 

 • Bulut G, Yasmin D, Erken Y, Ofluoğlu O, Yıldız M  Lisfrank eklemi kompleks yaralanmasına eşlik eden medial kuneiform plantar dislokasyonu : Nadir rastlanan bir olgu Ortopedi ve  Travmatoloji Buluşması 2004, Antalya  2004

 

 •  

 • Bulut G, Yasmin D, Ofluoğlu O, Aksu S, Yıldız M Çocukta posterolateral dirsek luksasyonu ve ihmal edilmiş medial epikondil intra-artiküler entrapasyonu: Olgu sunumu Ortopedi ve  Travmatoloji Buluşması 2004, Antalya  2004

 

 • Bulut G, Yasmin D, Çolak M, Yanık E, Yıldız M  Çocukta nadir rastlanan kompleks radius boyun kırığı : Olgu sunumu 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi İstanbul 2003

 

 • Bulut G, Yılmaz C, Ofluoğlu O, Yasmin D, Yıldız M  Çocukta kötü kaynamış humerus kırığı ile aynı tarafta ihmal edilmiş öne omuz çıkığı: Olgu sunumu 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul 2003

Basılı Yayınlarım
Poster Sunumlarım

- Bharabhubi -

İlim akrabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalınmayan ve başkaları ile paylaşılınca azalmayan tek servettir.

YAYINLARIM

Sözlü Sunumlarım
 • Ofluoğlu Ö, Gümüştaş SA, Yasmin D, Gündeş H, Aköz T Komplike Lokal Agresif El ve Elbileği Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımı. 5. Ortopedi Buluşması 21-25 Nisan 2010 Antalya

 • Bulut G, Yasmin D, Ak D , Sur H, Yıldız M  Kalça kırığı cerrahisi sonrasında komplikasyonların belirlenmsinde  C- Reaktif Protein’in kullanımı 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ankara 2007

 

 • Bulut G,  Yasmin D, Ak D, Sur H, Yıldız M  Kırık cerrahisi sonrasında komplikasyonları beirlemede prokalsitonin’in tanısal değeri 20. Milli Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ankara 2007

 

 

 • Bulut G,   Yasmin D, Ak D, Sur H, Yıldız M  Prokalsitonin kırık ve kırık cerrahisi sonrasında izlediği kinetiğin C-Reaktif protein, beyaz küre sayısı ve ateş kinetiği ile karşılaştırılması 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ankara 2007

 

 • Bulut G, Yasmin D, Ak D, Yıldız M   Value of Procalcitonin in differentiating inflammatory reaction caused by fracture surgery from postoperative infective complications ? 26 th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society September 2007 Corfu, Greece

 

 • Yasmin D, Bulut G, Yıldız M  Ortopedide kırık cerrahisinde postoperatif infeksiyon takibinde prokalsitonin yeni bir tanı ve takip kriteri midir? 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya 2005 . ( Ortopedik travma dalında en iyi sözlü sunum seçilmiştir ).

 

 • Bulut G, Ofluoğlu O, Mık G, Yasmin D, Yıldız M    Talus kırıklarının cerrahi tedavisi 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul 2003

bottom of page